Motsatsen till inland

inland

Motsatsord till inland:

  1. kustland, kust
  2. utland

I betydelsen:

  1. inre delar av landet
  2. (i vissa uttryck, t.ex. in- och utlandet) hemland

Copyright Göran Walter