Motsatsen till individualistisk

individualistisk

Motsatsord till individualistisk:

  1. kollektivistisk, gemenskapsbetonad
  2. konventionell, traditionsbunden; vanlig

I betydelsen:

  1. som uttrycker individualism
  2. säregen

Copyright Göran Walter