Motsatsen till illusorisk

illusorisk

Motsatsord till illusorisk:

I betydelsen:

  • skenbar, inbillad

Copyright Göran Walter