Motsatsen till ihärdig

ihärdig

Motsatsord till ihärdig:

  1. eftergiven, medgörlig, foglig, undfallande
  2. håglös, slapp, slö
  3. övergående, kortvarig

I betydelsen:

  1. enträgen
  2. uthållig
  3. ihållande

Copyright Göran Walter