Motsatsen till idealism

idealism

Motsatsord till idealism:

  1. materialism; realism, pragmatism
  2. själviskhet, egoism

I betydelsen:

  1. tron på idealet
  2. osjälviskhet

Copyright Göran Walter