Motsatsen till ibland

ibland

Motsatsord till ibland:

  • ofta, vanligen, för det mesta; alltid; aldrig

I betydelsen:

  • emellanåt, stundom

Copyright Göran Walter