Motsatsen till glädje

glädje

Motsatsord till glädje:

  • sorg, bedrövelse, ledsnad, förtvivlan, smärta, bekymmer, grämelse, besvikelse; förargelse, förtret, ilska, vrede; jämmer; ängslan, fruktan; plåga, pina

I betydelsen:

  • förtjusning, lycka

Copyright Göran Walter