Motsatsen till givande

givande

Motsatsord till givande:

  1. olönsam, förlustbringande, oekonomisk, ofördelaktig
  2. fruktlös, resultatlös, onyttig, ofruktbar, meningslös, bortkastad, fåfäng

I betydelsen:

  1. lönande, lönsam
  2. nyttig, fruktbar

Copyright Göran Walter