Motsatsen till garanterad

garanterad

Motsatsord till garanterad:

  • ogaranterad, icke-garanterad

I betydelsen:

  • borgad för

Copyright Göran Walter