Motsatsen till fruktan

fruktan

Motsatsord till fruktan:

  1. mod, tapperhet, oräddhet
  2. tillförsikt, hopp, förväntan; glädje

I betydelsen:

  1. rädsla
  2. farhåga, oro

Copyright Göran Walter