Motsatsen till frånvaro

frånvaro

Motsatsord till frånvaro:

  1. närvaro, deltagande
  2. förekomst, existens, tillgång

I betydelsen (definition):

  1. bortovaro
  2. avsaknad, brist