Motsatsen till förut ¹

förut ¹

Motsatsord till förut ¹:

  • numera; senare

I betydelsen (definition):

  • tidigare, förr