Motsatsen till förråda

förråda

Motsatsord till förråda:

  1. vara lojal, vara trofast
  2. skydda, värna; förtiga

I betydelsen (definition):

  1. svika, bedra
  2. röja