Motsatsen till fördöma

fördöma

Motsatsord till fördöma:

  1. lovorda, berömma, prisa
  2. välsigna; frikänna, benåda, förlåta

I betydelsen (definition):

  1. starkt ogilla
  2. döma till undergång