Motsatsen till fördelaktig

fördelaktig

Motsatsord till fördelaktig:

  • ofördelaktig, oförmånlig, ogynnsam, dålig

I betydelsen (definition):

  • förmånlig, gynnsam