Motsatsen till flexibilitet

flexibilitet

Motsatsord till flexibilitet:

  • rigiditet, oböjlighet

I betydelsen (definition):

  • förmåga till anpassning