Motsatsen till flagrant

flagrant

Motsatsord till flagrant:

  • otydlig, dunkel, underförstådd, indirekt

I betydelsen (definition):

  • uppenbar, påtaglig