Motsatsen till felas

felas

Motsatsord till felas:

  • finnas, förekomma

I betydelsen (definition):

  • fattas, saknas