Motsatsen till fasa ¹

fasa ¹ subst.

Motsatsord till fasa ¹:

  • trygghet, förtröstan; förtjusning, glädje; kallblodighet, kallsinnighet

I betydelsen (definition):

  • skräck, förskräckelse