Motsatsen till falsifikat

falsifikat

Motsatsord till falsifikat:

I betydelsen (definition):