Motsatsen till fäbless

fäbless (el. faiblesse)

Motsatsord till fäbless:

  • motvilja, aversion

I betydelsen (definition):

  • svaghet, böjelse