Motsatsen till fader

fader (el. far)

Motsatsord till fader:

  1. moder, mor, mamma
  2. barn; son; dotter

I betydelsen (definition):

  • pappa