Motsatsen till fånga

fånga

Motsatsord till fånga:

  • tappa, släppa, låta falla; befria, frige, frita

I betydelsen (definition):

  • ta fast, gripa