Motsatsen till epigon

epigon

Motsatsord till epigon:

  • pionjär, banbrytare, föregångsman, trendsättare

I betydelsen:

  • efterapare, efterföljare

Copyright Göran Walter