Motsatsen till engagemang

engagemang

Motsatsord till engagemang:

  1. likgiltighet, ointresse
  2. avsked

I betydelsen:

  1. aktivt intresse
  2. anställning

Copyright Göran Walter