Motsatsen till enfald

enfald

Motsatsord till enfald:

  1. klokhet, vishet, förstånd, förnuft, vett, klokskap, skarpsinne
  2. misstrogenhet, misstänksamhet

I betydelsen:

  1. dumhet, oförstånd
  2. godtrogenhet

Copyright Göran Walter