Motsatsen till enahanda

enahanda

Motsatsord till enahanda:

  1. olikartad, varierande, mångahanda, växlande, skiftande, olika
  2. omväxlande, livlig, underhållande, färgstark, brokig

I betydelsen:

  1. likartad
  2. enformig

Copyright Göran Walter