motsatsen till ena ¹   —   en svensk antonymordbok

ena ¹ ( pron. )

Motsatsord till ena ¹ :

  • andra

I betydelsen (definition):

  • en av