Motsatsen till ekonomisk

ekonomisk

Motsatsord till ekonomisk:

  1. oekonomisk, slösaktig, slösande, misshushållande, extravagant
  2. oekonomisk, olönsam, ofördelaktig, förlustbringande

I betydelsen:

  1. sparsam, återhållsam
  2. lönsam, lönande

Copyright Göran Walter