Motsatsen till död 2

död 2 subst.

Motsatsord till död:

  1. liv; födelse, födsel; återuppståndelse
  2. början, begynnelse, uppkomst, tillkomst, tillblivelse

I betydelsen:

  1. frånfälle, bortgång
  2. slut på något

Copyright Göran Walter