Motsatsen till dissonans

dissonans

Motsatsord till dissonans:

  1. konsonans, harmoni, samklang
  2. sämja, enighet, samförstånd

I betydelsen:

  1. (musik) missljud
  2. osämja

Copyright Göran Walter