Motsatsen till diskursiv

diskursiv (fil)

Motsatsord till diskursiv:

I betydelsen:

  • som stegvis bygger upp förståelsen

Copyright Göran Walter