Motsatsen till disharmonisk

disharmonisk

Motsatsord till disharmonisk:

  1. harmonisk, välljudande, välklingande, melodisk
  2. enig, enhetlig, samstämmig
  3. fridfull, lycklig, rofylld

I betydelsen:

  1. oharmonisk, missljudande
  2. oenig, splittrad
  3. olycklig, nervös

Copyright Göran Walter