Motsatsen till direkt 2

direkt 2 adv.

Motsatsord till direkt:

  • senare, omsider, så småningom, med tiden

I betydelsen:

  • omedelbart, genast

Copyright Göran Walter