Motsatsen till chimär

chimär

Motsatsord till chimär:

I betydelsen:

  • illusion

Copyright Göran Walter