Motsatsen till bullrande

bullrande

Motsatsord till bullrande:

I betydelsen (definition):