Motsatsen till bullersam

bullersam

Motsatsord till bullersam:

  • tyst, stilla, lugn, ljudlös, bullerfri;lågmäld, tystlåten; välljudande, klangfull, melodisk, melodiös

I betydelsen:

  • bullrig, bullrande

Copyright Göran Walter