Motsatsen till bryta

bryta

Motsatsord till bryta:

  1. foga ihop, laga
  2. återuppta, fortsätta, fullfölja
  3. hålla, följa

I betydelsen:

  1. bräcka, knäcka
  2. avbryta
  3. (om löfte e.d.) svika

Copyright Göran Walter