Motsatsen till bred

bred

Motsatsord till bred:

  1. smal, trång, snäv; lång; hög; djup
  2. smal, begränsad, inskränkt

I betydelsen (definition):

  1. vid, rymlig
  2. omfattande