Motsatsen till bred

bred

Motsatsord till bred:

  1. smal, trång, snäv; lång; hög; djup
  2. smal, begränsad, inskränkt

I betydelsen:

  1. vid, rymlig
  2. omfattande

Copyright Göran Walter