Motsatsen till brännbar

brännbar

Motsatsord till brännbar:

  1. obrännbar, eldfast, flamsäker
  2. harmlös, ofarlig, oförarglig

I betydelsen:

  1. lättantändlig, brandfarlig
  2. känslig, ömtålig

Copyright Göran Walter