Motsatsen till bottenmorän

bottenmorän

Motsatsord till bottenmorän:

  • ytmorän

I betydelsen:

  • morän avlagrad ur bottenskiktet av glaciär

Copyright Göran Walter