Motsatsen till bottenmorän

bottenmorän

Motsatsord till bottenmorän:

  • ytmorän

I betydelsen (definition):

  • morän avlagrad ur bottenskiktet av glaciär