Motsatsen till blodfull

blodfull (bildl)

Motsatsord till blodfull:

  • blodfattig, blodlös, kraftlös, blek, färglös

I betydelsen (definition):

  • livfull, temperamentsfull