Motsatsen till blasfemisk

blasfemisk

Motsatsord till blasfemisk:

  • from, gudfruktig

I betydelsen (definition):

  • hädisk