Motsatsen till blasé

blasé

Motsatsord till blasé:

I betydelsen (definition):