Motsatsen till bländvit

bländvit

Motsatsord till bländvit:

I betydelsen (definition):