Motsatsen till bilateral

bilateral

Motsatsord till bilateral:

  • unilateral, ensidig; multilateral

I betydelsen:

  • tvåsidig

Copyright Göran Walter