Motsatsen till bevara

bevara

Motsatsord till bevara:

  1. förlora, tappa, mista; slänga, kasta bort; förbruka
  2. utlämna, överge; försumma, missköta; förstöra, fördärva

I betydelsen:

  1. bibehålla, ha kvar
  2. rädda, skydda

Copyright Göran Walter