Motsatsen till bestialisk

bestialisk

Motsatsord till bestialisk:

  • human, mänsklig, barmhärtig

I betydelsen (definition):

  • djurisk, omänsklig