Motsatsen till berömmelse

berömmelse

Motsatsord till berömmelse:

  1. skam, vanära, vanheder, nesa, skymf, smälek; glömska
  2. vanrykte; obemärkthet, ringhet

I betydelsen (definition):

  1. ryktbarhet, ära
  2. rykte, anseende