Motsatsen till belysande

belysande

Motsatsord till belysande:

I betydelsen:

  • klarläggande

Copyright Göran Walter