Motsatsen till belysande

belysande

Motsatsord till belysande:

  • förvirrande, rörig, otydlig

I betydelsen (definition):

  • klarläggande